ယေရှုခရစ်တော်ကို မိမိ၏ကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်လက်ခံယုံကြည်ပြီး ရေနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူလိုပါက အောက်ပါ အချက်အလက်များကို ကျေးဇူးပြုပြီးဖြည့်ပေးစေလိုပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။