ဘ၀သစ်ကမိတ်ဆွေအတွက်ဖြစ်နေရင် ကျေးဇူးပြုပြီး ဒီမှာဆက်ကြည့်ပြီး ဆက်သွယ်ပါနော်။ If you’re new to Bawathit Please Look through and Connect with us

ကျွနု်ပ်တို့က မိတ်ဆွေသစ်များနှင့်ဆုံချင်ကြသူများဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိတ်ဆွေရဲ့ မိတ်ဆွေကောင်းများလည်းဖြစ်လာကြသူများဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်း မိတ်ဆွေကောင်းလိုကြလို့ ကျွနု်ပ်တို့လည်း မိတ်ဆွေကောင်းများလိုအပ်ကြပါတယ်။ We are People who want to meet new friends So that we can somehow become your friend. Everyone Need a Friend. So Do we!
လူတိုင်းသည် ဘုရားသခင်ထံမှ ဆုကျေးဇူးကို ရှာဖွေသိရှိရန်၊ ထိုဆုကျေးဇူးကို မွမ်းမံပြုစုပြီး အသင်းတော်တွင် လက်တွေ့အသုံးပြုခြင်းပြု ရင့်ကျက်သော သူများဖြစ်လာစေလိုပါသည်။
We want to see people mature by Discovering their gifts from God, Nurturing their gifts from God and Applying their gifts from God.

ကိုယ်တိုင် ဘုရားကျောင်းကို လာပြီး ပါဝင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ NO. 400B, Narawat 2nd Street, SinghGu Quarter, Insein Township, Yangon, ကို လာခဲ့ပါနော်။

Please Do Come and JOIN us. You will Encounter our LORD Jesus Christ
through our Worship and the WORD
ကျေးဇူးပြုပြီးလာရောက်ပါဝင်ပါ။ ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းနှင့်နှုတ်ကတော်ကြားနားခြင်းများဖြင့် ယေရှုခရစ်တော်ကို ဖူးတွေ့ခွင့်ရရှိမှာပါ။