Elevate

welcome to elevate

We are Here to Connect Young people with God and With Each Other. 

လူငယ်များကို ဘုရားနှင့်ချိတ်ဆက်ပေးရန်နှင့်အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပေးရန် တည်ရှိတာပါ။ 

စေနနေ့ တိုင်း
နေ့လည် 3:00 - 4:30PM မှာ
တွေ့ဆုံကြပါတယ်။

elevate ကို ပါဝင်ဖို့လာတဲ့အခါ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဝတ်ဆင်လာလို့ရပါတယ်။
လူငယ်များ ဂိမ်းဆော့ခြင်းအမျိုးမျိုး၊ အားရပါးဘုရားကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းနှင့် ကော်ဖီမိတ်သဟာယာများရှိပါတယ်။

နေရာ

အမှတ် ၄၀၀၊ န၀ရတ်(၂)လမ်း၊ စဉ့်ငူရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်၊ ရန်ကုန်။
၁ဂိတ်မှတ်တိုင်၊ အဆောင်၂ မှတ်တိုင်များတွင်ဆင်းပါ။